آينه

0
305
آينه

آينه

آیینــه ها

عقــل نـدارنـد

و گرنـه

روزهــایی که مـرا دلتــنگِ تــو میـدیـدنـد

بایـد تـو را در دل خـود

نشان مـیدادنـد نه مـرا !

پاسخی دهید

لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.